ABOUT US

2013

Annual report 2013 (in Dutch)

Begin 2013 ontving de stichting de eerste gesponseerde documentaire uit Phnom Penh, Cambodja. Het betrof een rapportage van de tweede Gay Pride in Cambodja, die plaatsvond in mei 2012. Het was ook onze kennismaking met de documentairemaker Vana Hem. Zijn wens om deze gebeurtenis vast te leggen leidde tot het idee om de Stichting Document our history now op te richten. De LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual en Transgender)-beweging en -infrastructuur in Zuidoost-Azie komt in ontwikkeling en er zijn personen (activisten en documentairemakers) die het belang onderkennen van storytelling en vastlegging voor het nageslacht. Deze eerste productie kwam tot stand door een bijdrage van stichting De Trut en via crowdfunding.

Eind 2012 en begin 2013 hebben de werkzaamheden plaatsgevonden noodzakelijk voor de oprichting van de stichting. De statuten werden opgesteld en passeerden bij de notaris. Het bestuur werd gevormd, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam werd gerealiseerd en er werd een rekening bij de Triodosbank geopend.

In april 2013 nam Robert Witlox afscheid als directeur van de Hiv Vereniging Nederland om, onder andere, substantieel tijd voor de stichting vrij te maken. De fondsenwerving rondom zijn afscheid leverde (mede door een grote bijdrage van het Aids Fonds) ruim 12.000 Euro op.

In 2013 werden contacten gelegd met documentairemakers, filmscholen, culturele centra en LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender)-organisaties en -activisten in Cambodja, Vietnam, Myanmar en de Filipijnen.

Dit resulteerde in een drietal concrete aanvragen, met gebruikmaking van een ontwikkeld Application form. De stichting kon (een deel van) de gevraagde productiekosten toezeggen.

  1. In Vietnam maakt men een documentaire over de tweede Gay Pride aldaar, gehouden in Hanoi augustus 2013. Naast een conferentie en cultureel programma werd de eerste openbare LGBT-manifestatie in Vietnam gefilmd. Er werden ook interviews afgenomen, o.a. met de organisatrice van de Viet Pride Week.
  2. In Phnom Penh, Cambodja wordt een documentaire portret gemaakt van een transgender. Ze werkt als prostituƩe en is hiv-positief. Zij zal vertellen over haar leven en leefomstandigheden.
  3. In de Filipijnen deed de stichting een bijdrage in de realisatiekosten van een documentaire over de deelname van een LGBT politieke partij aan de nationale verkiezingen. Met onze bijdrage worden de animaties in deze documentaire gerealiseerd.

In het voorjaar 2014 zijn deze drie producties gereed. Voor ons is dat een goede aanleiding om dan met een website te komen, waarop de eerste vier gerealiseerde producties worden getoond.

Naar verwachting volgen in 2014 aanvragen uit Cambodja en Myanmar. De contacten zoals in 2013 gelegd in Zuidoost-Aziƫ, worden voorgezet en uitgebreid in 2014.

Mogelijk wordt de Stichting penhouder en deels uitvoerder van een LGBT Human Rights project in Myanmar. Het project gaat persoonlijke verhalen en een belangenbehartigingsagenda verwoorden en publiek maken, onder andere door het ontwikkelen van communicatieproducten (waaronder een documentaire). Beoogd financier is de Nederlandse ambassade in Bangkok, Thailand. De contacten zijn gelegd en de ambassade heeft interesse getoond. Dit project zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met een LGBT NGO (Non Gouvermental Organization) in Myanmar.

In 2013 werd de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangevraagd voor een culturele stichting bij de belastingdienst. Deze status is op 31 december toegekend, met ingang van 8 februari 2013. Daarmee worden giften aftrekbaar voor de belasting.

Werving fondsen voor nieuwe projecten: Cambodja en Myanmar

In 2014 verwachten we aanvragen uit Cambodja en Myanmar. Het Cambodia Communication Institute CCI (een HBO opleiding) in Phnom Penh heeft een studierichting Multimedia van vier jaar. In het derde jaar voeren de studenten een thematisch multimedia project uit, met een magazine en een aantal videoportretten als eindproduct. In de afgelopen jaren is voor dit project steeds een maatschappelijk thema gekozen, zoals de kwaliteit van leven in de stad en de positie van vrouwen. Dit jaar (vanaf september 2014) wil men de positie van LGBT als thema nemen. Niet alleen de universiteit zelf, maar ook Rock (een LGBT homo rechtenorganisatie in Phnom Penh) is erg enthousiast hierover. Rock wil de portretten graag plaatsen op haar website en het magazine en de DVD verspreiden onder haar achterban. De Universiteit zal Document our history now om een bijdrage in de kosten gaan vragen. Aangezien dit project reeds onderdeel is van het curriculum van Rock, zal de aanvraag naar verwachting beperkt zijn, maximaal 5.000 US dollars.

In Myanmar (Yangon) is de LGBT-organisatie Colors rainbow actief. Zij maken regelmatig een video programma over een persoon of actueel onderwerp. In 2014 wil Colors Rainbow een aantal portretten maken over lesbische vrouwen, een groep die nog weinig zichtbaar is in Myanmar. Voor de productiekosten (circa 3.000 US dollars) wil men een aanvraag gaan doen bij Document our history now.